top of page

לדברי אלון גלזר, סמנכ"ל לידר שוקי הון, בכנס אשראי לנדל"ן שנערך אמש באוניברסיטת תל אביב: "שיעור החשיפה לנדל"ן מתוך סך הסיכון מגיע היום ל-54%"

 

בכנס השתתפו – אלון גלזר, סמנכ"ל לידר שוקי הון שהתייחס לתמונת המצב, פאנל מלווים בהנחיית ד"ר נעמי שפירר בלפר, מנהלת מרכז הראל לחקר שוקי הון בפקולטה ובהשתתפות - מאור דואק, מנכ"ל מניף שירותים פיננסים, דפנה לנדאו, ראש מערך בניה ונדל"ן בבנק לאומי, חגי שרייבר, מנהל השקעות ראשי בהפניקס. עידן גולמב, מנהל ענף הנדל"ן הבינ"ל, בכלל ביטוח ופיננסים ערך שיחה עם רון אבידן, מנכ"ל אזורים. פרופ' דני בן-שחר ראש מכון אלרוב לחקר הנדל"ן בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב סיכם את הכנס. הכנס נערך בהנחיית משה פרל, מנהל מכון ספרא לבנקאות ותיווך פיננסי. 

 

פרופ' דני בן-שחר, ראש מכון אלרוב לחקר הנדל"ן בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב סיכם את הכנס ואמר "בעלי עניין רבים מעורבים באשראי ענף הנדל״ן: החברות היזמיות (הלווים), הבנקים ומחזיקי האג״ח (המלווים), משקיעים (משקי בית, גופים מוסדיים ואחרים בעלי מניות ואג״ח בחברות יזמיות ובבנקים) והרגולטורים (בנק ישראל). מכל אלה, תפקידו של האחרון - בנק ישראל - הוא מרכזי. עליו לטפל בכשלי השוק הנובעים בעיקר מהשפעות חיצוניות של בעלי העניין, אשר אינם מפנימים את ההשלכות של החלטותיהם על התועלות של השחקנים האחרים ומבעיות אינפורמציה לא סימטרית בין בעלי העניין. האחריות המרכזית לפיכך נופלת בחלקו של הרגולטור, אשר חובתו להסדיר את התנהלותו בת הקיימה של השוק, תוך השאת הרווחה של כלל הציבור. 


ועוד, האמור מקבל משנה תוקף בגלל מקומה החשוב של ההשקעה בנדל״ן בתיק ההשקעה היעיל. המחקר מראה כי תיק השקעה יעיל ברמות סיכון נמוכות כולל עד כ25% השקעה בנדל״ן (אם בהשקעות פרטיות או ציבוריות). למסקנה זו יש משתנה חשיבות, בין השאר, בגלל חקיקת האיגוח של שוק האשראי בישראל שצפויה לעבור בקרוב בכנסת ודורשת עוד דיון ובחינה מעמיקים לפני שתעשנה טעויות שהמחיר שלהן עלול להיות גורלי".


לקריאת הכתבה במלואה

bottom of page