top of page

אתגרי שוק הנדל"ן לאחר 7 באוקטובר

 

יום רביעי, 28 בפברואר 2024, 16:30–20:00

תוכנית הכנס


מושב ראשון

מר שלומי הייזלר, מנכ״ל משרד האוצר

צעדי הממשלה להאצת ענף הנדל"ן

מר שי אהרונוביץ, מנהל רשות המיסים בישראל

מיסוי נדל"ן 2024

פרופ' דני בן-שחר, ראש מכון אלרוב, הפקולטה לניהול ע"ש קולר, אוניברסיטת תל אביב

נשיגות הדיור בישראל ביום שאחרי הורדת דירוג האשראי

גב' נחמה בוגין, יו"ר לשכת שמאי המקרקעין בישראל

הזרמת חמצן לשוק הנדל"ן בשלושה צעדים

ד"ר עדי ברנדר, מנהל חטיבת המחקר, בנק ישראל

שוק הדיור וענף הבניה בישראל בראי המלחמה והמגמות הכלכליות

גב' דפנה הרלב, מנכ"לית קבוצת אביב

התיקונים שנדרשו לפני 7 באוקטובר – נדרשים עתה שבעתיים!

 

 

מושב שני

מר יהודה מורגנשטרן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

מביטים קדימה: תכנית הדיור 2024 ועתיד ענף הנדל״ן

רו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי חשבון לשעבר

הקלות לבנייה בפריפריה והסבת משרדים למגורים במרכז

ד״ר אמילי סילברמן, ראשת הקליניקה האורבנית, אוניברסיטה העברית בירושלים

דיור להשכרה לטווח ארוך בראי המלחמה

מר ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ

מלחמת "חרבות ברזל" – השפעות על שוקי הדיור והתשתיות בטווח הקצר והארוך

 

מנחה: פרופ׳ דני בן-שחר, בפקולטה לניהול ע"ש קולר, אוניברסיטת תל אביב

 

 bottom of page