top of page

אחרי המלחמה נשלם ביוקר על הקיפאון בענף הבנייהערב המלחמה, בסיכומו של הרבעון השלישי של השנה, ניכר שינוי לטובה במצבם של רוכשי הדירות, כך עולה ממדד היכולת לרכישת דירה של מכון אלרוב לחקר הנדל"ן בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב בשיתוף "כלכליסט". השינוי לא היה דרמטי ולא שינה את מצבם של רוכשי הדירות מהקצה אל הקצה, אך הוא הקל על חלק מהם, ובעיקר סימן קו מגמה חדש לאחר שנים שבהן האפשרות לרכוש דירה רק הלכה והתרחקה. לקריאת הכתבה

https://www.calcalist.co.il/real-estate/article/bkeizijb6

bottom of page