top of page

דיור לכל: שכירות ארוכת טווח ודיור ציבורי בישראלתוכנית הכנס:

מושב ראשון

פרופ' דני בן-שחר, ראש מכון אלרוב לחקר הנדל"ן, הפקולטה לניהול ע"ש קולר, אוניברסיטת תל אביב

מצוקת הדיור בישראל 2023

 

גב' נחמה בוגין, שמאית מקרקעין ומשפטנית, יו"רית לשכת שמאי מקרקעין בישראל

שכירות ארוכת טווח כפתרון למשבר הדיור

 

ח"כ נעמה לזימי, יו"רית ועדת הצעירים וחברת ועדת הכספים (מפלגת העבודה)

אחריות המדינה על משבר הדיור

 

עו"ד ארז רוזנבוך, יו"ר דירקטוריון מגוריט ישראל בע"מ

סיום משבר שוק הדיור וסימני סיום המשבר בשוק השכירות

 

מר דני גיגי, מנכ"ל פורום הדיור הציבורי

מי מחסל את הדיור הציבורי ולמה אין אלטרנטיבה?

 

מר ארבל אלטשולר, מנהל תחום בכיר שיכון ומקרקעין, אגף החשב הכללי, משרד האוצר

בין שכירות ציבורית למוסדית.

 

מושב שני

מר יהודה מורגנשטרן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

משרד הבינוי והשיכון - פתרונות דיור ומוביליות חברתית


ד"ר תמר רמות-ניסקה, כלכלנית, אגף מקרו ומדיניות, חטיבת המחקר, בנק ישראל

התועלות מבעלות פרטית על דירות

 

עו"ס ענבל חרמוני, יו"רית איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים

קורת גג כתנאי לביטחון ורווחה

 

עו"ד ענבל דוד, מנכ"לית החברה הממשלתית דירה להשכיר

על צמיחת שוק השכירות המוסדי בישראל


פרופ' נטע זיו,מנהלת אקדמית תוכנית קרסו הגר, אוניברסיטת תל אביב

דיור ציבורי ומוביליות חברתית - ניתוח השלכות מדיניות הדיור באמצעות מסד נתוני ענק


מר איתן בנימין, יו״ר קבוצת Artimus, ארה"ב


 


מגורים לשכירות ארוכת טווח, הלכה למעשה

 bottom of page