top of page

"היקף העלמות המס של משכירי דירות שאינם מדווחים - כ-2 מיליארד שקל בשנה"

"לפי הערכות רשות המיסים, אובדן המס בשוק משכירי הדירות שאינם מדווחים מס כנדרש נאמד בכ-1.5 עד 2 מיליארד שקלים לשנה". כך אמר אמש (ג') מנהל רשות המסים שי אהרונוביץ', בכנס של מכון אלרוב לחקר הנדל"ן בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב בנושא "רפורמה במיסוי נדל"ן בישראל".דבריו נאמרו לגבי יוזמת רשות המסים ומשרד האוצר לחייב דיווח של משכירי דירות על היקף הכנסותיהם משכר דירה, גם אם הכנסה זו מתחת לתקרת הפטור. כזכור, במושב הכנסת האחרון בלמה ועדת הכספים של הכנסת יוזמה זו. לקריאת הכתבה

bottom of page