top of page

בכירים בממשלה התייצבו לדיון באתגרי הנדל"ן, יוזמת אוניברסיטת תל אביבשי אהרונוביץ: "תנאי התשלום שמציעים הקבלנים מבטאים הנחה שלא באה לידי ביטוי בדווח על העסקה, ומכאן בנתונים של מחירי הדיור"


בשבוע החולף התקיים כנס בנושא "אתגרי שוק הנדל"ן לאחר 7 באוקטובר", יוזמת מכון אלרוב לחקר הנדל"ן בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב, בהובלת פרופ' דני בן-שחר ראש מכון אלרוב ורוית הוברפלד מנהלת מכון אלרוב. 


שלומי הייזלר, מנכ"ל משרד האוצר, אמר כי:  "אנו מתכננים לבצע אוסף צעדים שיכולים להוביל לשינוי בשוק הנדל"ן בכלל זה סבסוד לפריפריה והקצאה של 1.1 מליארד ש"ח במסגרת מחיר מטרה של עשרת אלפים (10000) דירות ב 800 אלף שקל. כמו כן, מיקוד ההטבות בזוגות צעירים ובמחוסרי דיור תוך שמירה על שיעור מס הרכישה בדירות  למשקיעים.


להמשך קריאה

bottom of page