top of page

הכנס השנתי של האיגוד הישראלי למדע האזור 20249:00–10:45  מושב 1: כלכלה ופסיכולוגיה בדיור (הרצאות כוללות מתדיינים)

 

יו"ר: מיקי מלול, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (חדר 405)

 

Vertical status: Evidence from high-rise condominiums

דני בן-שחר, אוניברסיטת תל אביב (משותף עם ו. דנג, ה. זו, א. סולגניק, צ. סמרוויל)

 

מגיב: דני פלזנשטיין, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

Power and vertical locations: A socioecological perspective

אנה דורפמן, אוניברסיטת בר אילן (משותף עם ד. בן-שחר, ד. הלר)

 

מגיב: עודד רביד, המרכז האקדמי רופין

 

Far-from-sight and expensive: The additional costs of public services in rural areas

רון שני, אוניברסיטת חיפה (משותף עם י. ריינגוורץ, ע. ויגודה-גדות)

 

מגיב: מיכאל סופר, אוניברסיטת בר אילן

 

9:00–10:45       מושב 2: עבודה, תרבות ותיירות במרחב העירוני והאזורי (הרצאות ללא מתדיינים)

 

יו"ר: שאול הרטל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (חדר 404)

 

The role of amenities in a new urban equilibrium when people work from home

אינסה טרגובובה, האוניברסיטה העברית בירושלים (משותף עם ד. פלזנשטיין)


תרומת מרחב העבודה לתקשורת בין עמיתי

ציפי בוכניק, טכניון – מכון טכנולוגי לישראל (משותף עם א. פרנקל)


Cultural justice and cultural supply in the metropolitan space

טל פדר, טכניון – מכון טכנולוגי לישראל (משותף עם א. ישראל)

  

SPOT-IT: An advanced tool for dynamic cultural tourism management and regional development

ענת צ'צ'יק, אוניברסיטת בר אילן (משותף עם ש. שיף, י. מיכאל, מ. סינקלייר, א. כהן-עמית, א. שמואל, מ. סופר)

 

מדיניות פנסיונית – אפיון החסמים להימנעות ממידע פנסיוני בקרב החברה הישראלית לגווניה

שנהב מלול, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והקריה האקדמית אונו (משותף עם ר. יוסף, ג. הוכמן, ת. קלעג'י)

 

 

11:00–12:45     מושב 3: חדשנות, מדיניות והשפעות הקורונה (הרצאות כוללות מתדיינים)

 

יו"ר: יצחק בננסון, אוניברסיטת תל אביב (חדר 405)

 

Decision-Making Transparency in Local Government

מרגריטה ברר, אוניברסיטת בן גוריון (משותף עם י. לוריא, פ. יובל)

 

מגיב: ערן רזין, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

From Startup Nation to Open Innovation Nation: The Evolution of Open Innovation Activities within the Israeli Entrepreneurial Ecosystem

גיל אבנימלך, הקריה האקדמית אונו (משותף עם א. עמית)

 

מגיב: רפי בר-אל, אוניברסיטת בן גוריון

 

Explaining the COVID19 Mortality Growth Rate? An Empirical Analysis of Israeli Cities

יובל ארבל, המכללה האקדמית גליל מערבי (משותף עם י. ארבל, ע. קרנר, מ. קרנר)

 

מגיבה: יעל אלסטר, אוניברסיטת חיפה

 

Space matters: Differential impacts of Covid-19 on the mental health of urban, peri-urban, and rural residents

 

נטליה ריבניקובה, טכניון – מכון טכנולוגי לישראל, ואוניברסיטת חיפה (משותף עם ד. ברויטמן, מ. מריה-קראוס, מ. מלכיאור)

 

מגיבה: מיקה מורן, אוניברסיטת חיפה

 

  11:00–12:45     מושב 4: תכנון, קיימות ורווחה (הרצאות ללא מתדיינים)

 

יו"ר: משה יוסטמן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (חדר 404)

 

Compliance with COVID-19 regulations in cities vs. suburbs: The role of communities’ forms of capital

אמיל ישראל, טכניון – מכון טכנולוגי לישראל (משותף עם ט. פדר)

  

קיימות ורווחה אזורית בישראל

טלי נוי הינדי, אוניברסיטת חיפה 

 

 היחסים בין הפער הדיגיטלי במוביליות אורבנית לבין פערים חברתיים ונגישות להזדמנויות חברתיות

רביד לוריא, טכניון – מכון טכנולוגי לישראל (משותף עם א. פרנקל, י. שיפטן)

  

תכנון אזורי – תפישה מבוססת מרחבים תפקודיים והמלצות מדיניות

אורי אילן ותומר דקל, יחידת התכנון במעבדת גוטסמן לעתיד ישראל, תנועת אור (משותף עם ל. קוסוביץ', א. גורדון, ש. הרטל, נ. כהן, א. דויטשמן, ר. רייש)

 

Engaging faith-based communities in pro-environmental behavior using soft regulations: The case of single-use plastics.

דן קאופמן, מכללת ספיר (משותף עם א. טיקוצקי, ת. יורה, ע. צ'צ'יק)


12:45–13:45    אסיפה כללית ופרס מאמר מצטיין לדוקטורט (חדר 405)

 

    

13:45–15:15     מושב 5: תחבורה ונגישות (הרצאות ללא מתדיינים)

 

יו"ר: אמיל ישראל, טכניון – מכון טכנולוגי לישראל (חדר 405)

 

התפלגויות הליכה במטרופולין תל אביב: ממצאים אמפיריים ומסגרת אנליטית

עמית בירנבוים, האוניברסיטה העברית בירושלים (משותף עם י. אלמגור, י. אומר)

 

 

Bridging data to knowledge: Hybrid system thinking approach to transportation data-driven decision-making. Case study: Road number 2 in Israel

קרן-אור גרינברג-רוזנבאום, טכניון – מכון טכנולוגי לישראל (משותף עם י. שיפטן, פ. קמארה פריירה, ב. נחמיאס-בירן)

 

 

Towards a sustainable city policy for managing shared dockless e-scooters

עופר שחל, אוניברסיטת תל אביב (משותף עם א. אוגולנקו, י. בננסון)

 

 

Optimizing dynamic public transportation networks via a pragmatic application of genetic algorithms

יותם בראון, האוניברסיטה העברית בירושלים (משותף עם י. גרינברגר)

 

 

13:45–15:15     מושב 6: אקלים, דמוגרפיה והגירה (הרצאות ללא מתדיינים)

 

יו"ר: דוד בן טולילה, המרכז האקדמי רופין (חדר 404)

 

If weather becomes warmer and drier, do pedestrians feel less safe at night? A case study in a moderate climate, low-crime environment

ראמי סעד, המכללה האקדמית גליל מערבי (משותף עם ב. פורטנוב, ד. קליגר)

 

 

Interurban migration and the attraction of local authorities

אבינדב בירמן, טכניון – מכון טכנולוגי לישראל (משותף עם ד. ברויטמן)

 

 

שילוב טכניקות למידת מכונה במסגרת מודלים מבוססי-סוכנים: הדגמה עבור מודל אפידמיולוגי עירוני

יאיר גרינברגר, האוניברסיטה העברית בירושלים (משותף עם ד. פלזנשטיין, ז. לין)

 

 

Jewish population trajectories between the Jordan River and the Mediterranean Sea

דוד בורג, מכללת תל חי (משותף עם ג.ה. אוסובל)

 

 

bottom of page