top of page

מחירי הדירות נבלמו, אך הצניחה בבנייה עלולה להזניקם מחדשבענף הנדל"ן מייחסים חשיבות פחותה לירידות המחירים הקלות שנרשמו במדד מחירי הדירות לאחר למעלה משלוש שנים של עליות; המומחים מזהירים מהיום שאחרי כשהריבית תיעצר ובהיעדר היצע דירות המחירים ישובו לזנק; בטווח הקצר יסבלו מהמצב גם שוכרי הדירות. לקריאת הכתבה

bottom of page