top of page

מנהל רשות המסים תומך בהחזרת מס הרכוש על קרקעות פנויות


מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', ממשיך להביע תמיכה בהחזרת מס הרכוש שהוטל בעבר על קרקעות פנויות. בכנס שקיים מכון אלרוב לחקר הנדל"ן בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב בנושא "רפורמה במיסוי נדל"ן בישראל", אמר אהרונוביץ': "אני בעד החזרת מס רכוש בצורה חכמה", ואף תלה חלק מעליות המחירים בשוק הנדל"ן בעובדה שאין גביית מס רכוש כיום (שיעור המס כיום הוא 0%). "חלק מעליית מחירי הדיור בשנים האחרונות נבע גם מהעובדה שמי שמחזיק בקרקע שאפשר לבנות עליה, אין לו שום תשלום 'קנס' על קרקע כזו", אמר.


לקריאת הכתבה

bottom of page