top of page

נשיגות דיור בישראל: דיון בבעיות והצעות לפתרון

נובמבר 2022
תוכנית הכנס

                               

מושב ראשון

 

פרופ' דני בן-שחר, ראש מכון אלרוב לחקר הנדל"ן בפקולטה לניהול ע"ש קולר, אוניברסיטת תל אביב

התפתחות הפערים ביכולת לרכוש דיור בישראל: מבט על שני עשורים

 

מר צחי דוד, סגן הממונה על התקציבים, נדל"ן ושלטון מקומי, משרד האוצר

דיור להשכרה – הסתכלות מחודשת

 

עו"ד ארז רוזנבוך, יו"ר דירקטוריון מגוריט ישראל בע"מ

המשבר בשוק הדיור להשכרה: סיבות והצעות לפתרון


עו"ד יעקב קוינט,  מנהל רשות מקרקעי ישראל

"חדש ימינו כקדם"

 

עו"ד יעלה מקליס, ראש עיריית יהוד-מונוסון

 

עו"ד חיים מסילתי, יו"ר לשכת שמאי המקרקעין בישראל

שמאי המקרקעין כגורם מסייע במצוקת הדיור בישראל

 

  

מושב שני

 

מר אביעד פרידמן,  מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

שוק הדיור בישראל – לא על המדד לבדו

                               

מר חנן מור, יו"ר קבוצת מור

פוליטיקה, רגולציה ומחירי נדל"ן

                               

ד״ר רוית חננאל, ראש המעבדה למדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל אביב

דיור במשבר: מדיניות הדיור של ישראל במילניום החדש

 

ח"כ נעמה לזימי, חברת ועדת הכספים (מפלגת העבודה)

"הגיע הזמן שהמדינה תקח אחריות על המשבר הכי בוער – משבר בדיור"

 

ד"ר חיים זכרמן, ראש בית הספר לנדל"ן, הקריה האקדמית אונו.

"ישראל שוכן לשבטיו": האם נדרשים פתרונות דיור ייחודיים לציבור החרדי?

 

אדר' נטלי רויזין, מנחה משותפת, צוות מחקר בנושא מיקרו דיור, מכון אלרוב לחקר הנדל"ן

השפעות מיקרו-דיור ודיור-שיתופי על נשיגות הדיור בישראל 

הקלטת הכנסbottom of page